Обявена е процедура „Избор с публична покана“ съгласно чл. 50 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
∙ Обособена позиция 1: Струг с ЦПУ и Yос – 1 бр.;
∙ Обособена позиция 2: Уред за лазерно заваряване – 1 бр.;
∙ Обособена позиция 3: Универсална кръглошлифовъчна машина – 1 бр.;
∙ Обособена позиция 4: Нишкова ерозия – 1 бр.;
∙ Обособена позиция 5: Обемна ерозия – 1 бр.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от тук: pdf формат или word формат.
Срок за подаване на оферти – от 30.05.2016 г. до 07.06.2016 г, 16:30 ч.