Обявена е процедура „избор с публична покана“ съгласно ПМС 160/2016 г. с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

∙ Обособена позиция 1: Машина за високоскоростно фрезоване и координатно шлифоване ­ 1 бр.;

∙ Обособена позиция 2: Машина за фибер лазерно рязане ­ 1 бр.;

∙ Обособена позиция 3: Лентоотрезна машина ­ 1 бр.;

∙ Обособена позиция 4: Аргонов апарат за заваряване ­ 1 бр.;

Тръжната документация за участие в процедурата можете да свалите от тук: Тръжна документация